Catálogo de Servizos

En ASFEDRO préstanse os servizos asistenciais incluídos no Catálogo de Programas da Subdirección Xeral de Saúde Mental e Drogodependencias da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, responsable da carteira de servizos e recursos de tratamento asistencial ao drogodependente.

Desenvólvense programas de tratamento integrais e adaptados ao perfil de cada persoa demandante de atención profesional por problemas derivados do consumo de drogas e os distintos tipos de adicións.

Estos programas asitenciais cumpren os principios de ser universais, confidenciais, voluntarios e gratuítos.

Os nosos centros de atención son:

Unidade Asistencial de Drogodependencias
Desenvólvense distintos programas de asistencia en réxime ambulatorio en función das necesidades de cada persoa que demanda recibir atención profesional.

A intervención do equipo multidisciplinar (psiquiatra, profesionais de psicoloxía, a enfermería, traballo social…) abrangue todas as manifestacións do fenómeno aditivo a través da aplicación dos programas incluídos no catálogo asistencial da Consellería de Sanidade:

 • POA: Programa de Información, Orientación e Acollida
 • PTLD: Programa Tratamento Libre de Drogas
 • PTDO: Programa Tratamento con Agonistas Opiáceos
 • PTIA: Programa Trataminto con Interdictores do Alcol
 • PTDP: Programa Tratamento para Dependencia a Psicoestimulantes
Programa semi-residencial (Unidade de día)
Recurso de tratamento de alta esixencia e alta frecuentación dirixido a reforzar o proceso de inserción social e rehabilitación persoal a través da participación en actividades grupales terapéuticas, formativas y lúdicas. Compleméntase coa tutorización educativa individualizada das persas usuarias deste servicio.

Entre as distintas actividades que conforman este recurso de tratamento destacamos:

 • Grupo de prevención de recaídas
 • Curso de informática
 • Aula aberta
 • Saídas tempo libre
 • Curso de pastelería
 • Curso de xardinería
Comunidade Terapéutica
A comunidade terapéutica “O Confurco” é un centro sanitario profesional para o tratamento das adicións en réxime de internamento.

Un equipo multidisciplinar composto por psiquiatra, profesionais de psicoloxía, da educación social, persoal de enfermería, monitores e auxiliares educativos, desenvolve os programas de tratamento tanto grupais como individuais nas distintas áreas de intervención.

A. ÁREA SANITARIA

 • 1. Actividade Psiquiátrica
 • 1. Actividade de Enfermería
 • 2. Consultas Externas, Derivacions e Farmacoterapia

B. ÁREA PSICOLÓXICA

 • 1. Psicoterapia Individual
 • 2. Psicoterapia Grupal
 • 3. Prevención de RecaIdas
 • 4. Control da Ansiedade

C. ÁREA SOCIOEDUCATIVA

 • 1. Reunión de casa
 • 2. Grupo de Aillamento
 • 3. Reunión de Responsables
 • 4. Grupo de Habilidades Sociais
 • 5. Educación en Valores
 • 6. Obradoiro de Escritura e Lectura
 • 7. Videofórum
 • 8. Taller de Educación para a Saúde

D. ÁREA FORMATIVA E LABORAL

 • 1. Obradoiro de búsqueda activa de emprego
 • 2. Obradoiro de estudio y formación
 • 3. Obradoiro de casa
 • 4. Obradoiro de incorporación social

E. ÁREA DE LECER E TEMPO LIBRE

 • 1. Obradoiro de xestión do lecer e tempo libre

Na actualidade disponse de 22 prazas (18 para homes e 4 para mulleres).