¿Como Colaborar?

  • CUOTA DE SOCIO: Calquera persoa que así o desexe pode facerse socio da entidade por 20€ anuais.
  • DOAZÓNS E ACHEGAS: podemos recibir doazóns ou achegas puntuais sen un mínimo de importe.