Organigrama

Xunta Directiva: Responsable da Entidade.
Director Técnico: Responsable do equipo técnico e das diferentes áreas da entidade.
Coordinadoras: Figura responsable de cada unha das áreas de ASFEDRO.