Rexistros

  • Rexistro autonómico de asociacións 152
  • Rexistro provincial de asociacións 1985/1527/1º
  • Rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais E- 0028
  • Rexistros entidades colaboradoras do plan de Galicia sobre drogas SA 463D 2003/27
  • Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia Unidade Asistencial C-15-000202
  • Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia Comunidade Terapéutica C-15-000219
  • Rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia Unidade de Día C-15-000932